Palvelut

 • Ohjelmistokehitys

  Meillä on pitkä ja laaja kokemus digitaalisuuden hyödyntämisestä erilaisilla toimialoilla ja eri liiketoimintaprosesseissa. Konsultoimme ja kehitämme asiakaskohtaiseen tarpeeseen tuotettuja ohjelmistoja, verkko- ja mobiilipalveluja.

 • Asiaviestinnän verkkopalvelut

  Suunnittelemme ja toteutamme yritysten ja organisaatioiden verkkopalveluiden teknisiä ratkaisuja. Hallitsemme myös vaativat palveluintegraatiot ja toiminnallisuudet.

 • Tietopalvelujärjestelmät

  Rakennamme ja ylläpidämme tehokkaita ja helppokäyttöisiä palvelukokonaisuuksia asiakkaidemme tiedonhallintaan ja -jakeluun. Toteutamme digitaalisen liiketoiminnan toiminta-alustat ja -järjestelmät.

 • Testaus- ja sertifiointiohjelmistot

  Työntekijöiden osaamisen testaamisella varmistetaan työssä vaadittavien pätevyyksien riittävä taso mm. lakisääteisten asioiden ja sertifikaattien osalta.

  Meillä on laaja kokemus sertifiointi- ja testausjärjestelmien tuottamisesta mm. laadunhallinnan, sähköalan, rakennusalan, työturvallisuuden alueella.

 • Integrointi

  Toteutamme vaativia järjestelmäintegraatioita eri ohjelmistojen välillä pääasiassa Microsoft-ympäristössä. Meillä on kokemusta laadunhallinnan, hr-järjestelmien, asiakashallinnan, tietopalveluiden sekä sähköisen markkinoinnin ja verkkokaupan järjestelmien yhdistämisestä. Hallitsemme eri tietokannat, ohjelmistorajapinnat, pilvipalvelut sekä raportointijärjestelmät.

 • Konsultointi

  Meillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus liiketoiminnan sähköistämisestä, alkaen viestinnän verkkosivustoista ja päätyen laajoihin operatiivisiin kokonaisjärjestelmiin. Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintaa, johon tuomme tehokasta lisäarvoa digitalisoinnista – oikeissa paikoissa ja oikeaan aikaan. Teknologia on meille väline, ei itseisarvo.

 • Verkko-oppimisen ja osaamisen hallinnan konsultointi

  Toimimme neuvonantajana ja tarvittaessa projektijohtajana yritysten sekä julkishallinnon osaamisen hallinnan ja verkkokoulutuksen kehitysprojekteissa.

  Autamme asiakasta löytämään parhaiten yrityksen liiketoimintatavoitteisiin sopivan digitaalisen oppimisympäristön ja sisällöntuotannon kumppanit.

  Evaluoimme verkkokoulutusalueen sovellus-, palvelu- ja teknologiatoimittajia useita kertoja vuodessa erilaisten kriteerien ja asiakastarpeiden perusteella. Tunnemme hyvin markkinoilla olevat sisällöntuottajat sekä koti- ja ulkomaiset järjestelmätoimittajat.

  Autamme asiakkaitamme LMS-järjestelmien (Learning Management System) valinnassa ja käyttöönotossa. Tunnemme verkkokoulutuksen tuotantovälineet ja –prosessit, koska seuraamme markkinaa aktiivisesti ja testaamme uusimmat tuotteet käytännössä.

 • Verkkokoulutusten suunnittelu ja tuotanto

  Suunnittelemme ja toteutamme monipuolisia verkkokoulutushankkeita mm. asiakas- ja myyntikoulutukseen, työhön perehdyttämiseen sekä erilaisten toimintaohjeiden koulutukseen.

  Toimimme täysin alusta- ja työvälineriippumattomasti, joten työvälineet ja tekniset ratkaisut valitaan aina asiakastarpeen mukaan.

  Tarvittaessa valmennamme asiakasta omaan sisällöntuotantoon sekä luomme toimivat prosessit yrityksen verkko-oppimisen hyödyntämiseen.

  • Laaja osaaminen

   Meillä on ymmärrys, kyky ja pitkä kokemus asiakkaidemme monitahoisista tietoteknisistä ympäristöistä. Tähän perustuen osaamme aina etsiä asiakkaillemme parhaiten soveltuvan ratkaisun.
  • Asiakasymmärrys

   Kuuntelemmme aidosti asiakasta. Pitkän yrittäjätaustan kautta ymmärrämme asiakkaan eri liiketoimintojen haasteita, joten kanssamme on helppo ja mukava asioida.
  • Ketteryys

   Verkottunut toimintapamme mahdollistaa kustannustehokkaan ja ripeän toiminnan tilanteissa, joissa asiakkaan liiketoimintaympäristön muutokset ovat nopeita. Ketterä toimintapamme on aina myös kustannustehokas.
  • Kokemus

   Olemme olleet rakentamassa lukuisia menestystarinoita yrityksille. Teemme sen minkä lupaamme. Asiakkaamme luottavat meihin. Meillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus hyvästä asiakaspalvelusta.