Referenssit

QREFORM

Qreform SQMS ohjelmisto

Qreform Safety & Quality Management System ohjelmisto yhdistää laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toiminnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Sen avulla arvioinnista, kehittämisestä ja seurannasta tulee helppoa ja tehokasta organisaatiolle. 

Qreform SQSM on modulaarinen palvelukokonaisuus, jonka eri toiminnallisuudet aktivoidaan käyttöön organisaation tarpeiden mukaan. Palvelu soveltuu kaikille eri toimialoille, missä turvallisuus ja laatu ovat toimintaa ohjaavia keskeisiä arvoja.

Qreform SQSM toiminnoilla täytetään laadunhallintaa, osaamisen kehittämistä sekä turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa koskevat vaatimukset ja tavoitteet. Palveluun voidaan määritellä rajattomasti räätälöityjä kriteeristöjä toiminnan arviointiin ja seurantaan.

Lisätietoja www.qreform.com / info[at]qreform.com.

Tarketti

SÄHKÖINFO

Tarketti-tarkastussovellus

Tarketti-tarkastussovelluksen avulla pidetään kirjaa työmaanaikaisista puutteista, tuotetaan tarkistuslistoja ja edistetään sitä, että sovitut asiat on hoidossa ennen kohteen luovuttamista.

Tarketti-sovelluksen käyttö on helppoa ja käytännönläheistä. Työkohteen sähkö- tai pohjapiirustukset ladataan sovellukseen PDF-muodossa. Sovelluksen avulla tarkastaja kirjaa ja merkitsee kohteen havainnot sekä kommentit piirroksen oikeisiin kohtiin. Tarvittaessa hän voi liittää havaintokohtaan tabletilla otettavan valokuvan muistutukseksi korjaustarpeesta.

Tarketti parantaa työskentelyn kokonaislaatua kohteessa. Koko tarkastusprosessi mukaan lukien seuranta ja raportointi tehostuu, kun tietoa käsitellään digitaalisessa muodossa ja se on helposti jaettavissa sekä hyödynnettävissä kaikkien työprosessiin osallistuvien kesken.

Sähköinfon Tarketti-sovellus on valmistunut Android- ja IOS-laitteilla. Tarketin saat käyttöösi Sähköinfon verkkokaupasta kauppa.sahkoinfo.fi/tarketti.

 

SÄHKÖINFO

Severi-tietopalvelu

Severi on Sähköinfo Oy:n tuottama ja ylläpitämä laaja tietopalvelu sähköistysalalle. Severin kautta Sähköinfo tuottaa ja jakelee tietoa sähköisen talotekniikan suunnitteluun, urakointiin ja kunnossapitoon. Palvelusta löytyy ST-kortit sähköisinä versioina, asetukset ja määräykset käytännönläheisesti esitettyinä, monipuolinen kokoelma lomakkeita sekä hinnoittelua, massoittelua, sähköverkon mitoittamista sekä dokumentointia helpottavia ohjelmistoja. Viimeisimpänä uutena tietosisältönä Severiin on lisätty sähköalan verkkokoulutusta.

Palvelun perusteita:

  • Pilvipalvelu, käytettävissä eri päätelaitteilla
  • Tietopalvelut ostettavissa verkosta erilaisilla lisenssimalleilla
  • Käyttö Integroitu ProSales CRM-järjestelmään sekä Prewise Gimlet LMS -järjestelmään

Tutustu Severi-tietopalveluun.

SÄHKÖINFO

Sähköalan palveluhakemisto löydäsähkömies.fi

Löydä sähkömies -verkkopalvelu, jonka ovat yhteistyössä kehittäneet sähkö-, energia- ja turvallisuusalan järjestöt. Palvelu sisältää kuluttajatietoa sähköistyksestä sekä helpot hakupalvelut luotettavan sähkömiehen etsimiseen.
 
Lisätietoja loydasahkomies.fi/fi

INSPECTA SERTIFIOINTI

NDT-testaajien sähköinen sertifiointitutkintojärjestelmä

Inspecta Sertifiointi järjestää Nordtest-järjestelmän mukaisia SFS-EN ISO 9712 standardin vaatimukset täyttäviä tutkintoja sekä myöntää tutkinnon suorittaneille standardin vaatimukset täyttävän sertifikaatin.

Inspectan NDT-sertifiointitoiminta on hyväksytty myös eurooppalaiseen EFNDT:n MRA-sopimuksen piiriin. Tutkinto- ja sertifiointivalikoima käsittää useimmat NDT-menetelemät ja teollisuusalat.

Monipuolinen jaottelu mahdollistaa pätevöitymisen alueittain, rajoitettuna jopa juuri kulloinkin tarvittavaan työhön.

NDT-testin pääpiirteitä:

  • Monipuolinen ja vaativa verkossa tehtävä tutkinto
  • Kysymys- ja tehtävätietokanta
  • Tehty käytettäväksi valvotussa tutkintotilanteessa

STUL ry

Kattava stul.fi verkkopalvelukokonaisuus

Stul.fi verkkopalvelut välittää ammattitietoa jäsenyrityksille ja koko sähköalalle sekä jakaa tietoa pienrakentajille, kiinteistö- ja rakentamisalalle ja alan koulutukseen hakeutuville nuorille.

STUL on sähköisen talotekniikan asiantuntija, edunvalvoja, vahva vaikuttaja ja johtava tiedon tuottaja. Liiton yli 3 000 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa sähkö- ja televerkot ja huolehtivat siitä, että kaikki toimii - valaistus, lämmitys, tietoliikenneyhteydet, antennit, hissit, turvajärjestelmät, koneet - kotona, työpaikalla, julkisissa tiloissa ja ulkona.

STUL ry:n verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluvat stul.fi, kauppa.sahkoinfo.fi, löydäsähkömies.fi, stta.fi, severi.sahkoinfo.fi, urakoitsija.fi.

MPS PREWISE

MPS Prewise on Suomen johtava verkkokoulutustoimija, joka tarjoaa myös kattavat tekniset palvelut verkkokoulutusten toteuttamiseen ja LMS-järjestelmien käyttöpalveluun.

Gravasoft tekee yhteistyötä MPS Prewisen kanssa monella osa-alueella. Pääosa yhteistyöstä koostuu asiakaskohtaisesta ohjelmistokehityksestä, sovellusintegroinneista ja teknisistä tukipalveluista.

 

GO ON YHTIÖT

Go On Yhtiöt tarjoaa laajan valikoiman henkilöstöpalveluita, joiden tehtävänä on helpottaa, järkeistää ja laadullisesti parantaa henkilöstöasioiden järjestämistä.

Gravasoft toteuttaa ja hallinnoi Go On Yhtiöille tehokkaita vuokratyövoiman perehdyttämiseen liittyviä ohjelmistopalveluja. Teknisenä ratkaisuna käytämme  MPS Prewisen Gimlet LMS -järjestelmää.